HAKKIMIZDA

Yuvamızı Yakından Tanıyın
 • Bize göre her çocuk özeldir.

  Çocuğunuzun kendini keşfetme macerasında yanınızdayız.

  Gelincik Çocuk Evleri için okul öncesi eğitim, “Temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan bir eğitim sürecidir.”diyebiliriz. Bu süreç ise; 0-72 ay aralığındaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan, onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini olumlu yönde destekleyen, kendilerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendirerek, ilköğretime hazırlayan bir zaman dilimi olarak açıklanır.

   

 • Erken yaşta başlayan okul öncesi eğitimin, çocuklarımıza kazandırdıklarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Zihinsel gelişim en üst düzeye çıkar. Algılama, nesneleri eşleştirme, gözlem yapma, yeni fikirler üretme, soyut kavramları algılama potansiyelleri artar.
  • Sosyal paylaşımları sonucunda; adalet duygusu, kendilerini koruma, haklarını arama ve problem çözme becerileri gelişir.
  • Duygusal gelişme durumunda ise kendilerini ifade etmeleri, ağlamadan konuşmaları, öz güvenli ve bağımsız olmaları sağlanır.
  • Hareket ve oyun sayesinde bedensel gelişimlerinde ise, kaba ve ince motor kasların gelişimi, kilo ve boy artması gözlemlenir.
 • Kendini güvende hissedebileceği ve yeteneklerini keşfedebileceği bir yere ihtiyacı var.

 • Kurumumuzdaki anlayışa göre eğitim; okul-öğrenci-veli üçgeninden oluşan bir platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımız da o oranda hızlı ve başarılı bir gelişim göstereceklerdir.

  İnsanların ileri yaşlardaki eğitimlerinin sağlam temellere oturabilmesi ve başarılı olabilmeleri için, okul öncesi eğitimlerinin de iyi ve başarılı geçmiş olmasının önemi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kurumumuz; sorumluluk, dürüstlük, sevgi, saygı, işbirliği, paylaşma ve sosyal çevre oluşturma açısından çocuklarımızı geleceğe hazırlayan güvenli bir ortamdır. Çocukta zekâ gelişiminin %70’lik kısmının yedi yaşına kadar tamamlandığı ve öğrenme becerisinin bu yaşta geliştiği bilinmektedir. Bizler, çocuğun dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşmasının yine bu yaşta kazanıldığının bilincindeyiz. Onların grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, kültürel değerlerini öğrenebilmesi hep bu yaşlarda olmaktadır. 

   

  Bu nedenle; aile içi desteğin yetersiz kaldığı durumda, çocukların kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir okul ortamı olarak kurumumuz, otuz yıllık deneyimiyle dimdik ayaktadır. Eğitimimiz, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen, çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen, özerk bireyler yetiştirme esasına dayanmaktadır. Bizim için her çocuk ÖZEL VE TEK’tir.